اخلاق

رهبر عزیز حضرت ایت الله خامنه ای می فرماید:

                  اخلاق ان هوای لطیفی است که در جامعه بشری اگر وجود داشت انسان ها میتوانند با تنفس او زندگی سالمی داشته باشند:اخلاق که نبود بی اخلاقی وقتی که حاکم شد،حرص ها، هوای نفس ها،جهلت ها،دنیا طلبی ها،بغض های شخصی،حسادت ها،بخل ها، سوءظن به یکدیگر وارد شد وقتی این رذائل اخلاقی به میان آمد،زندگی سخت خواهد شد،فضا تنگ خواهد شد،قدرت تنفس سالم از انسان گرفته خواهد شد

اشتراک گذاری این مطلب!