شعر

گر جرعه ای زجام محبت چشانیم 

ای پیر می فروش ز غم می رهانیم

مست جمال عشقم و مخمور چشم دوست

از جام وصل صنما کی می چشانیم

بگدازیم ز آتش هجران ز یک طرف 

در یک طرف ز مهر و کرم پرورانیم

دانی که چیست؟ دربدرم ازدیار دوست

دل برده ای و در پی دل می دوانیم

غیر از پیاله ی می و این چشم اشکبار

کس پی نبرده به راز نهانیم

من قطره نهان شده در ابرم و تو بحر 

اب ابر، همتی که به دریا چکانیم

ای مهر آفتاب کمال از کمال مهر

کمتر ز ذره ام که به سویت کشانیم

بار گران به دل بودم از فراق دوست 

تا کی به زیر بار گران می نشانیم

حضرت ماه

حضرت ماه

حضرت ماه

حضرت ماه

حضرت ماه

درمان ریزش موی زنان

زنان به علت ناپرهیزی، استرس و عصبانیت موهایشان می ریزد.

1- طول درمان 120 روز

2- روغن مالی ملاج سر با روغن سیاه دانه

3- استشمام عطر شبانگاه

4- خوردن شبی یک لیوان عرق رازیانه با کمی عسل در ایام پاکی

5- ماساژ کف سر و یا شانه کشیدن موها با برس فلزی روزی 5 الی 10 دقیقه

6- پیاده روی در سنگلاخ یا سطوح ناهموار و یا ماساژ کف پا روزی نیم ساعت

7- ترک یا کاهش جدی سردی ها مخصوصا شب ها

8- بادام درختی روزی 14 عدد

9- خوردن فسنجان بادام  هفته ای 2 تا 3 وعده

 

1 3 4 5 6